}

Игри на празен ход

Кои са най-добрите безплатни Игри на празен ход онлайн?

 1. Village Builder
 2. Kiwi Clicker
 3. Idle Ants
 4. Idle Lumber Inc
 5. Barbershop Inc.
 6. Idle Mining Empire
 7. Merge Cakes
 8. Puppet Master
 9. Idle Success
 10. Idle Money Tree

Кои са най-популярните Игри на празен ход за мобилен телефон или таблет?

 1. Village Builder
 2. Kiwi Clicker
 3. Idle Ants
 4. Barbershop Inc.
 5. Idle Mining Empire